InfoInformații legale

Termeni și condiții de utilizare

Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.metropola.info

Utilizarea www.metropola.info:
Site-ul metropola.info este un serviciu gratuit furnizat de către SC Preţul Zilei SRL, cu sprijinul colaboratorilor şi partenerilor săi, care va fi numit în continuare metropola.info
Metropola.info îşi rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni şi condiţii prezentului regulament, incluzând, dar nelimitându-se la aceastea: termeni, amenzi / taxe aplicabile, politici de funcţionare / utilizare.
Metropola.info poate beneficia de acest drept fără notificări sau înştiinţări prealabile. Indiferent de înştiinţările prealabile, utilizarea continuă a serviciilor reprezinta acordul Dvs. asupra acestor modificări.
Verificarea periodică a modificărilor şi schimbărilor intervenite în prezentul Regulament, precum şi corectitudinea datelor de contact furnizate de Dvs sunt în întregime responsabilitatea Dvs.
Pretul Zilei nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo parere exprimată de către utilizatori.
Daca i se solicita de către un utilizator, compania poate investiga şi verifica afirmaţiile în cadrul procesului de moderare şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepartate.
Vă rugăm să folosiţi opţiunea de sesizare pentru orice informaţie care vi se pare suspectă, ilegală, defăimătoare pe acest site, trimiţând un mail la contact@metropola.info
Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile, felicitările virtuale, îi garantaţi companiei dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scară internaţională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor.
De asemenea, permiteţi oricărei persoane care vizitează www.metropola.info, să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale.
 
Utilizarea materialelor
Întregul material este proprietatea SC Pretul Zilei SRL, conţinutul acestui site web este dreptul exclusiv a companiei, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale. Informaţiile sunt stocate pe serverele care aparţin sau care sunt închiriate de către Companie în ţări din cadrul Uniunii Europene, accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. În caz de încercare şi/sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei române în vigoare.
www.metropola.ro nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizaţi companiei sau pe care le postaţi, încărcaţi sau trimiteţi. Totuşi, transmitând aceste materiale, dvs sunteţi de acord să acordaţi www.metropola.info permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să traducă; de a menţiona numele dvs în legătură cu materialul pe care l-aţi transmis; şi dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener Preţul Zilei.
Nu se vor pretinde şi nici acordă nici un fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligaţia de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs; compania are de asemenea dreptul să stearga materialul dvs în orice moment şi fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.
În eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi utilizatori, S.C. PRETUL ZILEI SRL este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.
De asemenea, Pretul Zilei îşi rezervă dreptul de a stoca în baza de date adresele de contact furnizate de către utilizator pe care poate să le folosească în scopuri publicitare, însă nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de întârzierile care pot apărea la furnizarea datelor, nu are nicio responsabilitate în cazul ştergerii, pierderii sau imposibilitătii de a stoca informaţiile, din orice motive tehnice care pot apărea din cauze interne sau externe.
Deasemenea, SC PRETUL ZILEI SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale, nu oferă nicio garanţie în cazul oricăror consecinţe care pot apărea, cauzate de nefuncţionarea serviciilor, întârzierea serviciilor sau securitatea aplicaţiilor sale.

Răspunderea
Întreaga răspundere civilă şi penală pentru informaţiile publicate şi/sau transmise în Internet de către utilizator, precum şi pentru consecinţele care pot apare în urma acestor activităţi, revine în exclusivitate utilizatorului.
În nicio circumstanţă Pretul Zilei nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al site-ului.
Clientul ia la cunoştinţă că metropola.info nu poate controla şi nu oferă niciun fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin Serviciul Pretul Zilei.
Aceşti "Termeni & Condiţii" constituie în intregime un acord încheiat între dumneavoastră şi SC Pretul Zilei SRL în privinţa utilizării site-ului www.metropola.info, constituind unica convenţie dintre dumneavoastră şi companie şi reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor oferite de Preţul Zilei.
 

Evenimente următoare în Brașov

Evenimentele din Brașov vor fi disponibile în curând.

Recomandări în Brașov

Recomandările din Brașov vor fi disponibile în curând.

Cazare în regim hotelier

metropola.info